Notis   Seminarium om Cloud Computing hos Dataföreningen Dalarna
 
 
      

Ett seminarium om Molnen hölls i Borlänge
10 sept 2009, där jag var talare.

Bl a behandlas hur molnen växt över många år, vilka olika typer av moln det finns, vilka utmaningar man kan stå inför när man inför molntjänster, att en mycket viktig framgångsfaktor är att tackla integrationsarbetena som blir en logisk följd av molninförande (och mången annan outsourcing).

Se presentationen här (ppt-fil)


 
 
 

Sven-Håkan Olsson, sep 2009
Copyright. Enstaka textdelar/bilder får citeras med nämnande av källa.