Notis   Avsiktsförklaring med Sambruksplattformen
 
 
      

2004-06-03 har överenskommits en avsiktsförklaring mellan Sambruksplattformen och ett antal större och mindre IT-företag, däribland Definitivus.

Vi räknar med att Definitivus kommer att arbeta generellt med Sambruksplattformen, men framförallt med de tekniska delarna.

Se även www.sambruk.se

"Sambruksplattformen är ett kommunalt initiativ där 30 kommuner tillsammans skapar en gemensam plattform för att ge medborgare och företag en bättre och mer kostnadseffektiv offentlig service. De övergripande målen för Sambruksplattformen är:
- att förbättra den kommunala servicen för medborgare och företag
- att öka tillgänglighet till kommunala tjänster för medborgare och företag
- att öka kvaliteten i de kommunala tjänsterna
- att bidra till en samordnad offentlig förvaltning.
- att genom verksamhetsutveckling och effektivisering sänka kommunernas kostnader att minska ledtiden för utveckling och införande av e-tjänster"