Notis   Föredrag på Tjänsteorientering
 
 
      

Dataföreningen Kompetens hade seminarium 2011-09-13 i Stockholm om tjänsteorientering.

Huvudinriktiningen på seminariet var "Services Management" och mitt föredrag kompletterade med att handla om tjänsteorientering inom applikationer, det som kallats Service Oriented Architecture, SOA.

Se presentationen här (ppt, öppnas i nytt fönster).


 
 
 

Sven-Håkan Olsson, sept 2011
Copyright. Enstaka textdelar/bilder får citeras med nämnande av källa.