Notis   Godkänt Vinnova-projekt: Medborgarnavet
 
      

Vinnova har ett program som kallas Civic Tech och som är till för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Definitivus har glädjande beviljats bidrag som koordinator för projektet "Medborgarnavet – en medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning".

Deltagande projektparter är Föreningen Sambruk, Uppsala Universitet med professor Owen Eriksson, flera kommuner, samt Digidelcenter.

För att hitta information om sig själv måste medborgaren idag hämta informationen och själv manuellt sammanställa den från ett sammelsurium av myndighetsportaler, osäker epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden.

Tanken är att vända på perspektivet och ge medborgaren direkt tillgång - samt även till icke-myndighetsinformation.

Vår lösning har hämtat inspiration från EU:s PSD2-lagstiftning för banker. Där är det givet att
en s.k. Trusted Third Party kan ges rätt att på medborgarens uppdrag hämta kontoinformation om
medborgaren själv, från dennes olika banker. Bankerna kan inte vägra, om fastslagen säkerhetsteknik
och formalia följs. Vi vill se på myndigheterna på liknande sätt som bankerna enligt PSD2.

Några av målen är:
• Överbrygga myndighetsgränser
• Hitta tidigare myndighetsärenden
• Kunna upptäcka eventuella felregistreringar
• Kombinera registerinformationen för egen del.
• mm mm

Vi förutser två lågt hängande frukter inom en fungerande prototyp för Medborgarnavet
i projektet, hämtning av medborgardata från Arbetsförmedlingen, A-kassorna, CSN,
Försäkringskassan, Skatteverket, Fordonsregistret, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.
Dessutom bankdata enligt PSD2.
Medborgaren kan sedan själv välja att överföra myndighetsinformation till någon
ny ansökan eller redovisning. Exempel på användningsfall är Ansökan om ekonomiskt
bistånd och Årsredovisning för God man.


Läs mer hos Vinnova och Sambruk.
 

Sven-Håkan Olsson, 2020
Copyright. Enstaka textdelar/bilder får citeras med nämnande av källa.