Notis   Definitivus och Transacsation slår påsarna ihop
 
 
      

Det är mycket som håller på att hända i marknaden kring elektroniska tjänster både för företag och för konsumenter, såväl i Sverige som internationellt. Många nya möjligheter öppnar sig, både för kunder och för leverantörer, i befintliga och med nya framväxande infrastrukturer och teknologier. Dessa möjligheter vill vi hjälpa företag och aktörer att komma närmare och gör det med Transacsation AB som bas, där jag är medgrundare och konsult.

Transacsation är ett kunskaps- och programvaruföretag med spetskompetens inom ett antal områden som har fokus på att leverera värdeskapande resultat, oavsett om det handlar om analyser och strategier eller om det handlar om en innovativ lösning baserat på egen eller andra leverantörers teknologi.

Kollegorna blir i första skedet Anders Thoursie (med lång erfarenhet inom försäljning, chefskap och IT-utveckling) och Peter Holm (tidigare IT/verksamhetskonsult under många år).

Verksamheten startade i februari 2005, vi har klarat av ett antal viktiga steg och står nu bl a inför nästa finansiering.

Vår webbsajt är: www.transacsation.com
 
 
 

Sven-Håkan Olsson, oktober 2005