Notis   Sven-Håkan Olsson talare på SOA Symposium, Amsterdam
 
 
      

Världens första renodlade symposium om SOA äger rum i Amsterdam 7-8 okt 2008.

Ett antal illustra talare medverkar, bl a Thomas Erl och David Chappell. Undertecknad får också vara med på ett litet hörn. I min dragning föreslår jag ett "Composability Index".

Tanken är att det ska gå att ta fram ett enkelt mätetal på hur bra ett visst serviceinterface lämpar sig för att bli deltagare i komposition, dvs för att skapa en större, aggregerad tjänst. På köpet får vi med ett antal resonemang om lämpliga SOA-egenskaper för tjänster.

Se presentationen här.

Det finns även ett exempel av ett frågeformulär i Excel med elva kvalitetsaspekter i, att ladda ner här. En intressant tanke vi diskuterade på sessionen vore att också kunna vikta aspeekterna mot varann för att ytterligare kunna anpassa indexet.

Symposiets sajt: www.soasymposium.com


 
 
 

Sven-Håkan Olsson, okt 2008
Copyright. Enstaka textdelar/bilder får citeras med nämnande av källa.