Om företaget
 
 
      

DEFINITIVUS är ett kunskapsföretag.

Attityden försöker därför alltid vara lärande och vidareutvecklande. Varje uppdrag, kurs, möte med människor etc ska kunna ge utökad kunskap och erfarenhet.

En stor del av kunskapen handlar om IT på olika sätt, alltifrån IT-arkitektur till systemutveckling och drift.

Men en viktig ingrediens vad gäller framgångsrikt användning av IT är naturligtvis nytto-aspekterna för verksamheten. Här behöver man närma sig managementkonsultingens angreppssätt. Viktiga frågor blir kostnadseffektivitet och hela avvägningen mellan funktioner - kvalitet - ledtid - resurser - risk.

Företagsformen är aktiebolag. F-skattebevis finns.